Сарантис низ целиот свет


Посетете ја нашата веб-страница на групата

Сарантис Група | Англиски

Или изберете локација

ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ

Општествена одговорност

Во желбата да понудиме посакувани и доверливи брендови, наш главен приоритет е одговорноста кон општеството и околината. Нашата оперативна филозофија го следи водечкото темпо на Групацијата. Нашата цел е да создадеме дополнителна вредност за клиентите, потрошувачите, партнерите, вработените и останатите засегнати страни, истовремено останувајќи верни на нашите обврски и нашиот корпоративен идентитет.

Заедничката општествена одговорност на Групацијата, се заснова на одржување на оптимална рамнотежа помеѓу економскиот успех и одговорноста во еколошките и социјални практики. Општествената одговорност на Групацијата се фокусира на пет столба на дејствување: Столб на животната средина, Социјален столб, Пристап кон производите, Столб на човечки капитал и нашиот Придонес во економијата. Секој столб е во согласност со основите на нашиот бизнис и истакнува што е важно кај нашите потрошувачи, клиенти, партнери и други засегнати страни.

Нашата амбиција е да бидеме општесвено одговорна компанија во целиот процес на корпоративното работење преку инвестирање во горенаведените области на кои се фокусираме.

Наш придонес за животната средина

Ние ја препознаваме нашата одговорност кон заштитата на животната средина и се обврзуваме да имаме позитивен придонес преку нашето работење.

Наш социјален придонес

Имаме позитивно повеќедимензионално влијание врз заедниците во кои работиме преку нашите сакани и доверливи брендови и нашите грижливи луѓе.

Нашиот пристап на производот

Ние сакаме да понудиме висококвалитетни производи што се однесуваат на секојдневните потреби на нашите потрошувачи, притоа усвојувајќи општествено одговорни практики и еколошки методи на производство.

Нашиот пристап за човечки капитал

Нашата цел е да бидеме избор на работодавач за талентирани луѓе кои нудат безбедна средина каде што сите способности можат да се искористат и да се унапредат.

Наш придонес во економијата

Ние се фокусираме на рамнотежата помеѓу економскиот успех и одговорните еколошки и социјални практики, бидејќи препознаваме дека финансиските перформанси одат заедно со одржливиот деловен пат.

Новини за одржливост

Дознајте повеќе за нашите активности за одржливост!

Повеќе
Change cookies consent Revoke cookies consent