Сарантис низ целиот свет


Посетете ја нашата веб-страница на групата

Сарантис Група | Англиски

Или изберете локација

Нашата посветеност за квалитет

Квалитетот игра суштинска улога во градењето доверба, кредибилитет и лојалност кон нашите потрошувачи, додека е основа за процесот на развој на производот на Групацијата.

Во производствените капацитети на Групацијата се преземаат сите можни заштитни мерки и се спроведуваат сите потребни контроли за квалитет и стандарди за хигиена. На овој начин се гарантира дека секој нов производ ги исполнува највисоките критериуми за квалитет и одговара на сите здравствени и безбедносни потреби на нашите клиенти .

Детално откријте ги сите сертификати на Групацијата.

Повеќе ->

Стратешки партнерства

Ние соработуваме со водечки меѓународни компании за широка потрошувачка кои имаат за цел да го развиваат својот бизнис во нашиот регион.

Повеќе
Change cookies consent Revoke cookies consent